Onderhoud

Uit ervaring blijkt dat hang & sluitwerk t.b.v. aluminium, kunststof en houten ramen en deuren regelmatig onderhoud nodig hebben. Als dit niet gebeurt dan zal na verloop van tijd de functie van het beslag niet meer optimaal zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat delen vast gaan zitten of erger nog, defect raken en uw raam of deur niet meer openen of sluiten. Kortom, uw kozijnen hebben op het gebied van hang & sluitwerk onderhoud nodig.

Hang & Sluitwerk

 • Het inspecteren van hang en sluitwerk.
 • Het smeren van hang en sluitwerk.
 • Contoleren en afstellen van het beslag, teneinde optimaal functioneren te bevorderen.
 • Uitvoeren van reparaties aan het beslag (niet bij de prijs inbegrepen)

Beglazing & panelen.

 • Controle en opname van de breuk en/of schade.
 • Indien van toepassing: Opmerking/melding in de rapportage.

Raam & deurrubbers

 • Inspecteren en smeren van het rubber en/of de borstelafdichting.
 • Indien van toepassing: Vervangen c.q. vastzetten.
 • VDA Geveltechniek B.V. heeft ruim 900 verschillende soorten rubbers op voorraad.

Kozijnen

 • Controle bouwkundige kozijnaansluitingen, voor zover redelijk, van binnenuit mogelijk is.
 • Slechte aansluitingen (tochtopeningen, grote naden en kieren etc.) worden als opmerking in een rapportage vermeld.

Ventilatieroosters/suskasten( op basis van meerprijs)

 • Inspecteren en smeren van de bewegende delen van de ventilatieroosters/suskasten.
 • Schoonblazen vanĀ  ventilatieroosters/suskasten.
 • Ernstige vervuiling wordt als opmerking vermeld in een rapportage.
 • Schade aan/van de roosters wordt als opmerking vermeld in een rapportage.

In het kort samen gevat:

Onderhoud kunststof elementen;

 • Controle op de rubbers en schoonmaken met een zacht borstel;
 • Rubbers insmeren met vaseline;
 • Smeren van het hang en sluitwerk;
 • Afstellen van het beslag;
 • Opnieuw beglazen daar waar nodig is;
 • Schoonmaken van het hang & sluitwerk met een zachte borstel;
 • Ontwatering nazien en vrijmaken indien nodig;
 • Rapportage en (vervolg) offerte van de eventuele geconstateerde defecten.

Draaidelen

 • Inspecteren van over elkaar lopende en schuivende delen.
 • Indien van toepassing: Het afstellen hiervan.
 • Waar nodig: Het opschuren van ramen en deuren, volgens voorschrift leverancier.
 • Het gebruik van de benodigde stel en schuurmaterialen.

Reinigen

 • Controleren van ontwateringsgaten in de kozijnen, ramen en deuren.
 • Indien van toepassing: Het vrijmaken van ontwateringsgaten in de kozijnen, ramen en deuren.
 • Overige reinigingswerkzaamheden van de kozijnen vallen buiten het preventief onderhoud.

Materialen

Onderhoudswerkzaamheden zijn inclusief vervanging van:

 • Sluit en oploopnokken.
 • Glas en steunmaterialen
 • Smeermiddelen
 • Overige materialen vallen niet onder de onderhoudswerkzaamheden.

Roosters ( meerwerk )

 • Van binnen uit met perslucht doorblazen;
 • Bewegende delen smeren.